महाडीबीटी शिष्यवृत्ती ऑनलाईन अर्ज सुरु | MahaDBT Scholarship

Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship 2022

महाराष्ट्र शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया 2022-23 | Application acceptance (New/Renewal) has been commenced for New Academic Year 2022-23 from 21’st September 2022.

शिष्यवृत्ती अर्ज सुरु झाले असून विद्यार्थ्यांनी २१ सप्टेंबर २०२२ पासून आपले अर्ज ऑनलाईन प्रकारे सादर करावयाचे आहेत. अर्ज करण्याची लिंक खाली देण्यात आली आहे.

Departments
Social Justice and Special Assistance Department
Tribal Development Department
Directorate of Higher Education
Directorate of Technical Education
School Education and Sports Department
OBC, SEBC, VJNT & SBC Welfare Department
Directorate of Medical Education and Research
Minority Development Department
Skill Development, Employment And Entrepreneurship Department
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Directorate of Art
MAFSU Nagpur
Department Of Agriculture
Department of Disability
Important links
Official Website
Apply Online
Notification PDF
Now get the job updates on your WhatsApp absolutely Free – Click Here!

विभाग

 • 1.सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग
 • 2.आदिवासी विकास विभाग
 • 3. उच्च शिक्षण संचालनालय
 • 4.तंत्रशिक्षण संचालनालय
 • 5. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
 • 6. OBC, SEBC, VJNT आणि SBC कल्याण विभाशिष्यवृत्ती अर्ज सुरु झाले असून विद्यार्थ्यांनी २५ ऑगस्ट पर्यंत आपले अर्ज ऑनलाईन प्रकारे सादर करावयाचे आहेत. अर्ज करण्याची लिंक खाली देण्यात आली आहे.ग
 • 7. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
 • 8.अल्पसंख्याक विकास विभाग
 • 9. कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग
 • 10.महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी
 • 11.कला संचालनालय
 • 12.MAFSU नागपूर
 • 13.कृषी विभाग
 • 14.अपंगत्व विभाग

अर्ज शुल्क – नाही

Free Jobs UpdatesOn Mobile
Get Free Job Updates on WhatsAppClick Here
Join YouTube ChannelClick Here
Download Android AppClick Here
Join Telegram ChannelClick Here
Today’s Latest Govt JobsClick Here

Note : For More Details About MahaDBT Scholarship Please visit Official Website.

Last Updated on 6 months by rajaswacareeracademy